Przejdź do treści

Joanna Fink

Zdjęcie: Joanna Fink
Zdjęcie: Joanna Fink

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub radnych "OdNowa"
Kontakt test3@wp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-14 13:35:06 Regulamin głosowania tajnego (wybory przewodniczącego rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:37:02 Zamknięcie listy kandydatów (przewodniczący rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:38:16 Zamknięcie listy kandydatów (komisja skrutacyjna) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:40:06 Wybór komisji skrutacyjnej (do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:48:31 Zmiana porządku obrad I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:53:46 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu „8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu” I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:58:50 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu.”9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:00:19 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu 10”Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:02:09 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu 11. "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:03:35 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu.12."Wolne wnioski i informacje" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:16:47 Regulamin głosowania tajnego (w wyborach wiceprzewodniczącego rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:18:11 Zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:20:02 Zamknięcie listy kandydatów (do składu komisji skrutacyjnej w wyborach wiceprzewodniczącego rady) i wyborem komisji skrutacyjnej. I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:32:53 Ustalenie 7-osobowego składu Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:36:53 Zamknięcie listy kandydatów (na członków Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:39:35 Kandydatura Wojciecha Maćkowskiego ( do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-05-14 14:42:32 Kandydatura Renaty Barszcz (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-05-14 14:44:52 Kandydatura Doroty Kokoszyńskiej (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:47:01 Kandydatura Joanny Glina ( do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:57:39 Kandydatura Joanny Fink (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:58:45 Kandydatura Emila Świderskiego (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:59:51 Kandydatura Barbary Hope (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:01:04 Zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:02:14 Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Joanna Glina I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:04:09 Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Joanna Fink I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:06:03 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Emil Świderski I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:07:44 Ustalenie 7 osobowego składu Komisji Spraw Społecznych I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:08:43 Zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Spraw Społecznych I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:12:53 Kandydatura Małgorzaty Sawczuk (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:14:36 Kandydatura Radosława Wiśniewskiego (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:17:53 Kandydatura Michała Tylisza (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:19:20 Kandydatura Marzeny Szczerba (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:20:53 Kandydatura Pawła Kreczko (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:25:16 Kandydatura Magdaleny Marynowskiej (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:26:30 Kandydatura Piotra Dybały (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:27:53 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:29:56 Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – Małgorzata Sawczuk I sesja Rady Miejskiej wstrzymujący się
2024-05-14 15:31:33 Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych - Magdalena Marynowska I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:34:48 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych -Magdalena Marynowska I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:35:45 Ustalenie 5 osobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:37:08 Zamknięcie listy kandydatów (na członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:38:27 Kandydatura Renaty Barszcz (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:39:47 Kandydatura Doroty Kokoszyńskiej (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:40:55 Kandydatura Radosława Wiśniewskiego (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:42:28 Kandydatura Magdaleny Marynowskiej (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:43:40 Kandydatura Magdaleny Rokoszewskiej (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:44:33 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:46:00 Wybór przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Renata Barszcz I sesja Rady Miejskiej wstrzymujący się
2024-05-14 15:51:24 Wybór przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Magdalena Rokoszewska I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:54:20 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Magdalena Rokoszewska I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-28 12:22:54 Nad zmianą porządku obrad poprzez dodanie punku:" rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn."Przebudowa dróg w miejscowości Słodkowo" II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:32:39 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:33:39 Nad informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Suchań w 2023r. II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:34:44 Nad informacją Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2023r. II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:35:40 Nad informacją Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2023 II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:36:29 Nad oceną zasobów pomocy społecznej II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:37:16 Nad projektem uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1731Z II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 12:37:57 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023r. II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:51:51 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:52:58 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:54:06 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:55:19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2024r. II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:56:20 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2024r. II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:57:37 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 13:58:45 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 14:00:02 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-05-28 14:01:08 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.”Przebudowa dróg w miejscowości Słodkowo” II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:33:03 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu "13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań" oświatowych”, III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:34:24 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu "14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Marianowo" III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:35:21 Nad sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:36:23 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:37:12 Nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2023 III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:38:14 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2023 III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:39:17 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024. III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:39:55 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024. III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:40:52 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2024-2027. III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:41:30 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2024-2027. III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:42:23 Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suchań III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:43:37 Nad projektem uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań związanych z budową drogi asfaltowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników na końcowym odcinku ulicy Sportowej w Suchaniu. III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:44:35 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych” III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-06-26 17:45:18 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Marianowo. III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za