Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała Nr XIV.5.S.2024 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II.9.2024 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 maja 2024r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 213.76Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-18 uchwała
2 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym (PDF, 487.83Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-11 sprawozdanie
3 Uchwała Nr III/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Marianowo (PDF, 37.74Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
4 Uchwała Nr III/22/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 50.32Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Marianowo (PDF, 95.12Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 projekt uchwały
6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 126.32Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 projekt uchwały
7 Uchwała Nr III/21/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań związanych z budową drogi asfaltowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników na końcowym odcinku ulicy Sportowej w Suchaniu (PDF, 111.67Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
8 Uchwała Nr III/20/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Suchań (PDF, 29.37Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
9 Uchwała Nr III/19/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 953.01Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
10 Uchwała Nr III/18/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 343.86Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
11 Uchwała Nr III/17/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2023 (PDF, 38.19Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
12 Uchwała Nr III/16/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2023 (PDF, 42.07Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
13 Uchwała Nr III/15/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania (PDF, 25.42Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-07-03 uchwała
14 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 976.80Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-24 projekt uchwały
15 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (PDF, 462.03Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-24 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań związanych z budową drogi asfaltowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników na końcowym odcinku ulicy Sportowej w Suchaniu. (PDF, 114.09Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
17 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Suchań (PDF, 98.69Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 929.81Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
19 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 472.08Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
20 Uchwała Nr 50.108.6.2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2024r. w sprawie wydania opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie absolutorium (PDF, 89.41Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
21 Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2024r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 (PDF, 471.29Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2023 (PDF, 92.68Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
23 Uchwała Nr 50.108.4.2024 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Suchań za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia (PDF, 131.51Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
24 Informacja o stanie mienia komunalnego (PDF, 255.87Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
25 Sprawozdania (PDF, 7.14Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 sprawozdanie
26 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2023 (PDF, 159.99Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
27 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania (PDF, 49.58Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
28 Raport Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchan za 2023r. (PDF, 5.09Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
29 Uchwala Nr II/14/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. Przebudowa (PDF, 40.95Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
30 Uchwała Nr II/13/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza (PDF, 43.32Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
31 Uchwała Nr II/12/2024 z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 927.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
32 Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 170.21Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
33 Uchwała Nr II/10/2024 z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (PDF, 42.28Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
34 Uchwała Nr II/9/2024 z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 44.37Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
35 Uchwała Nr II/8/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP (PDF, 58.27Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
36 Uchwała Nr II/7/2024 z dnia 27 maja 2024, w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok (PDF, 414.45Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
37 Uchwała Nr II/6/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1731Z (ZIPX, 354.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
38 Autoporawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 949.28Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-22 projekt uchwały
39 Autoporawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 250.65Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-22 projekt uchwały
40 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza (PDF, 141.56Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
41 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 926.26Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
42 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 223.00Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
43 Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (PDF, 97.03Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
44 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 120.77Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
45 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażników ratowników OSP (PDF, 119.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok (PDF, 445.86Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
47 Projekt uchwały w sprawie wskazania wstepnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1731Z (PDF, 131.67Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
48 Ocena zasobów pomocy społecznej (PDF, 3.20Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
49 Informacja Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2023 (PDF, 214.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
50 Informacja Burmistrza Suchania na temat stanu chrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2023r (PDF, 490.07Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
51 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Suchań (PDF, 394.19Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
52 Uchwała Nr I/5/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego (PDF, 68.46Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
53 Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego i zastepcy przewodniczącego (PDF, 67.88Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
54 Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu (PDF, 57.57Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
55 Uchwała Nr I/1/2024 w spr. wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu (PDF, 26.01Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
56 Uchwała Nr I/4/2024 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego (PDF, 69.80Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała